1
Jauns
ziņojums
Juridiskie pakalpojumi
Andreja Arnautova Juridiskais Birojs

Andrejs Arnautovs
Tiesību maģistrs (LL.M)
+371 288 58 997
andrei@arnautov.lv
Konfidencialitātes līgums (NDA) ar darbinieku vai partneri
no €200.00
no €200.00
no €200.00

Konfidencialitātes līgums (NDA) ar darbinieku vai partneri

Uzņēmējdarbībā ir ierasts dalīties ar vērtīgu biznesa informāciju. Šādas informācijas izpaušana var radīt nopietnus zaudējumus. Lai no tā izvairītos, puses noslēdz vienošanos par konfidencialitātes neizpaušanu jeb NDA ("NON-DISCLOSURE AGREEMENT").
WhatsApp
Uzdot jautājumu

Uzņēmējdarbībā ir ierasts dalīties ar vērtīgu biznesa informāciju. Šādas informācijas izpaušana var radīt nopietnus zaudējumus. Lai no tā izvairītos, puses noslēdz vienošanos par konfidencialitātes neizpaušanu jeb NDA ("NON-DISCLOSURE AGREEMENT").

KAD SLĒGT KONFIDENCIALITĀTES LĪGUMU?Par informācijas konfidencialitātes saglabāšanu ir jādomā katru reizi, kad sadarbojaties ar jaunu darbinieku, darījumu partneri, investoru, jaunu uzņēmējdarbības partneri vai līgumslēdzēju. KL kā atsevišķs līgums būtu jānoslēdz, ja ir iesaistīta komerciāla sadarbība.Konfidenciālas informācijas izpaušana ir sodāma ar zaudējumu atlīdzināšanu. Lai piedzītu zaudējumu atlīdzību, ir jāpierāda:

1) saistību neizpildes fakts;

2) jānosaka vainīgā persona (pārkāpums);

3) jānosaka zaudējumu apmērs;

4) jāpierāda, ka zaudējumi attiecīgajā apmērā radušies konkrētas personas saistību neizpildes rezultātā.Ņemot vērā zaudējumu piedziņas sarežģītību, KL bieži vien paredz papildu atbildību līgumsodu veidā. Šādā gadījumā pietiek pierādīt, ka nolīguma puse ir pārkāpusi pienākumu glabāt konfidenciālu informāciju slepenībā.

5 (7 votes)